De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Ondanks het feit dat Hair Trans Turkije er naar streeft de informatie op deze site zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat deze informatie onjuistheden, onvolledigheden en/of onnauwkeurigheden bevat. Hetzelfde kan gelden voor documentatiemateriaal dat door Hair Trans Turkije is verstrekt. Hiervoor kan Hair Trans Turkije echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Tevens is Hair Trans Turkije in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie via deze website.

Hair Trans Turkije kan de informatie op deze website te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder verdere aankondiging aanvullen en/of wijzigen.